Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

CERTYFIKAT FSC

Drukarnia READ ME posiada specjalny certyfikat FSCTM – przyznawany firmom branży drzewnej i papierniczej. Jest to szczególnie ważne dla naszej firmy, ponieważ świadczy o naszym zaangażowaniu w ochronę środowiska oraz w zrównoważony rozwój.

FSC (Forest Stewardship Council) to niezależny system certyfikacji, który zapewnia, że produkty leśne są pozyskiwane z poszanowaniem środowiska naturalnego, w sposób gwarantujący równowagę między korzyściami społecznymi, ekonomicznymi oraz środowiskowymi i eksploatowane metodami zapobiegającymi nieodwracalnym zmianom klimatycznym.

Jest to jednocześnie potwierdzenie, że Drukarnia READ ME wykorzystuje papier pochodzący z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu ochrony przyrody i praw pracowników oraz lokalnych społeczności. Posiadając certyfikat FSC możemy zagwarantować, że wytwarzane przez nas wyroby papiernicze nie przyczyniają się do rabunkowej wycinki lasów i szkodzenia środowisku. Dzięki temu możemy zapewnić naszym i Państwa odbiorcom wydruki, które pochodzą z odpowiedzialnego proekologicznego źródła.

ENERGIA ODNAWIALNA

Od 2022 roku posiadamy system wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Panele fotowoltaiczne pozwoliły nam zmniejszyć pobór energii z sieci elektrycznej, tym samym przyczyniając się do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

BARIERA BAKTERIOSTATYCZNA

Uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskich, dzięki któremu, w oparciu o nowoczesną nanotechnologię, rozpoczęliśmy produkcję publikacji odznaczających się bakteriostatycznymi właściwościami.

Bakteriostatyczność produktów została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi przez Laboratorium Mikrobiologiczne Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Innowacyjna produkcja publikacji książkowych możliwa jest dzięki wprowadzeniu nanocząsteczek srebra do poszczególnych egzemplarzy.