Fundusze Norweskie

W ramach Funduszy Norweskich Drukarnia READ ME realizuje projekt „Zastosowanie innowacyjnej technologii szybkiego wielobarwnego druku wysokonakładowego - przyjaznej środowisku - w celu poprawy konkurencyjności firmy” w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje, który zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021

Program operacyjny NORW.00.00.00. Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021. Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth

FUNDUSZE NORWESKIE - Norway Grants

Tytuł projektu:

„Zastosowanie innowacyjnej technologii szybkiego wielobarwnego druku wysokonakładowego - przyjaznej środowisku - w celu poprawy konkurencyjności firmy”

Wartość projektu 12 689 910,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych 10 317 000,00 zł
Wysokość dofinansowania 1 000 000,00 euro

Zakres projektu:

  • zakup linii technologicznej do druku dwustronnego
  • zakup automatu złamującego
  • przeprowadzenie prac rozwojowych we własnym dziale badawczo-rozwojowym we współpracy z wybraną jednostką naukowo badawczą.
  • wykonanie instalacji OZE, w postaci paneli fotowoltaicznych, zmniejszającej pobór energii z sieci, tym samym umożliwiającej redukcję emisji CO2.

 

Relację z projektu można śledzić na: facebook.com

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała aż 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów w latach 1994–2014. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Projekt ma na celu podnieść konkurencyjność firmy oraz wzmocnić jej pozycję rynkową poprzez zastosowanie innowacyjnego procesu oraz technologii nie stosowanej dotąd w Spółce. Zakupione zostaną linia technologiczna do druku dwustronnego i automat złamujący.

Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone prace rozwojowe we własnym dziale badawczo rozwojowym we współpracy z wybraną jednostką naukowo badawczą. A także wykonana zostanie instalacja OZE, w postaci paneli fotowoltaicznych zmniejszającej pobór energii z sieci, tym samym umożliwiającej redukcję emisji CO2.

Projekt przyczyni się do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, zarówno działalności własnej przedsiębiorcy, jak i produktów, które wprowadzi na rynek oraz przyczyni się do stworzenia nowych stanowisk pracy bezpośrednio związanych z realizowanym projektem.

Po więcej informacji zapraszamy na strony: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

W ramach realizacji zadania nr 1: Prace rozwojowe:

w dniu 24.05.2021 r. podpisaliśmy umowę z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego na opracowanie opinii technologicznych dotyczących zagadnień związanych z wdrażanymi w Drukarni powiązaniami informatycznych systemów zarządzania produkcją, a innowacyjnymi systemami produkcji poligraficznej.

W ramach realizacji zadania nr 2: Wdrożenie systemu druku dwustronnego w jednym procesie:

działanie nr 1: Zakup i montaż linii technologicznej do druku dwustronnego w jednym procesie

w dniu 27.10.2021 r. podpisaliśmy kontrakt z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania (ogłoszenie nr: 2021-24445-71029 w Bazie Konkurencyjności) na zakup linii technologicznej do druku dwustronnego w jednym procesie wraz z niezbędnym zespołem urządzeń, firmą Heidelberg Polska sp. z o. o.

W ramach realizacji zadania nr 2: Wdrożenie systemu druku dwustronnego w jednym procesie:

działanie nr 2: Zakup i montaż automatu złamującego

w dniu 14.12.2021 r. podpisaliśmy kontrakt z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania (ogłoszenie nr: 2021-24445-74230 w Bazie Konkurencyjności) na zakup automatu złamującego koniecznego do zabezpieczenia zwiększonej produkcji na etapie złamywania (falcowania) zadrukowanych arkuszy", firmą Heidelberg Polska sp. z o. o.

W ramach realizacji zadania nr 2: Wdrożenie systemu druku dwustronnego w jednym procesie:

W ramach realizacji zadania nr 3: Zastąpienie energii pobieranej z sieci energią z OZE

w dniu 06.12.2021 r. podpisaliśmy umowę z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania (ogłoszenie nr: 2021-24445-74688 w Bazie Konkurencyjności) na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy do 49,92kWp na dachu budynku hali produkcyjnej, firmą Atum Energy sp. z o. o.