RODO konkursy

Zgoda na przetwarzanie danych w konkursach Drukarni READ ME na Facebook’u

Oficyna Wydawnicza READ ME Włodzimierz Bińczyk Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (03-808), przy ulicy Mińskiej 25, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000016886 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,jest Administratorem Twoich danych.

Podanie danych jest dobrowolne, tak jak uczestnictwo w Konkursie. Jednak wskazanie danych takich jak:

- imię i nazwisko,

- adres korespondencyjny,

- e-mail,

- nr telefonu

jest niezbędne dla celów organizacji Konkursu, w tym przekazywania informacji dotyczących organizowanego Konkursu. Ich niewskazanie uniemożliwi Twoje uczestnictwo w Konkursie.

Twoje dane będą przekazywane pomiotom współpracującym z Administratorem dla czynności niezbędnych z organizacją Konkursu, a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe oraz IT.

Administrator będzie przechowywać wszystkie Twoje dane oraz dane o Twoim uczestnictwie w Konkursie przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Ponadto w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, po tym okresie Twoje dane będą przechowywane w celu zabezpieczenia Administratora na wypadek ewentualnych roszczeń oraz wykazania przestrzegania przepisów prawa, przez okres przedawnienia.

Masz prawo żądać od Administratora: dostępu do Twoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie daty urodzenia, prawo do przenoszenia danych, np. do innego administratora, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku zgłoszenia Twojego żądania dotyczącego zrealizowania przysługujących praw, Administrator w swoim prawnie uzasadnionym interesie, będzie nadal przechowywać Twoje dane, ponieważ są niezbędne do zabezpieczenia Administratora na wypadek ewentualnych roszczeń oraz wykazania przestrzegania przepisów prawa przez okres przedawnienia.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z nami: e-mail: anita.kaczerzewska@readme.pl; kacper.oczkos@readme.pl