Wsparcie z Unii

"FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO"

W 2013 r. wdrożono do produkcji pięciokolorową pełnoformatową arkuszową maszyną drukującą firmy Heidelberg model Speedmaster SX 102-5-P.
Projekt "Wzrost konkurencyjności Oficyny Wydawniczej READ ME poprzez zakup innowacyjnej, pełnoformatowej, pięciokolorowej maszyny offsetowej"

W 2014 r. wdrożono do produkcji fabrycznie nowy:
System szycia bloków nićmi - automatyczną kompaktową maszynę do szycia książek ASTER PRO /42
System cyfrowego naświetlania termicznych form drukowych (system CtP) AGFA AVALON N8-60 S / ELANTRIX 125 HX
Projekt: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki inwestycjom w innowacyjne procesy technologiczne"

Inwestycje uzyskały wsparcie Unii Europejskiej i są sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa (w ramach III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw)

Instytucją zaangażowaną we wdrażanie ww. projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi - www.cop.lodzkie.pl


Realizujemy projekt "Uruchomienie produkcji publikacji odznaczających się barierą bakteriostatyczną dzięki zastosowaniu nanotechnologii i na konkurencyjnych warunkach, dzięki wykorzystaniu informatycznych systemów do optymalizacji zarządzania i wsparcia łańcucha produkcji".
Inwestycja uzyskała wsparcie Unii Europejskiej i jest sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020