Wsparcie z Unii

"FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO"

Tytuł projektu:

Uruchomienie produkcji publikacji odznaczających się barierą bakteriostatyczną dzięki zastosowaniu nanotechnologii  i na konkurencyjnych warunkach, dzięki wykorzystaniu informatycznych systemów do optymalizacji zarządzania i wsparcia łańcucha produkcji.

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności i utrzymanie wysokiej pozycji na rynku usług druku dziełowego.

Planowane efekty:

  • Wzrost zatrudnienia
  • Wdrożenie wyników prac B+R
  • Wprowadzenie innowacji produktowych i nietechnologicznych

Całkowita wartość projektu: 8.241.000,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 2.948.000,00 PLN

W ramach projektu zrealizowano:

  • Zadanie 1. Budowa hali produkcyjno-magazynowej
  • Zadanie 2. Zakup i uruchomienie linii do oprawy prostej

"DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY"